logo: MENCL Guss s.r.o.
CS EN DE
Vjezd do areálu
Osobní a užitková auta z ul. Špindlerova třída Nákladní auta z ul. Pracnerova (Tovární ul.) vrátnice Mencl Guss, s.r.o. +420 602 493 825

Kvalita

  • Kontrola mechanické hodnoty
  • Chemické složení (spektrární analýza)
  • Metalografie (bez fotografií)
  • Magnetické zkoušky na trhliny
  • Zkouška vrubové houževnatosti – Charpyho kladivo
  • Zajišťujeme externě defektoskopii pomocí RTG a ultrazvuku

Kvalita našich výrobků splňuje komplexní vysoké nároky evropských standardů.

Certifikáty

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 9001:2016

Osvědčení Českých drah, a.s. o způsobilosti dodavatele k výrobě odlitků z oceli a tvárné litiny

Osvědčení Českých drah, a.s. o způsobilosti dodavatele k výrobě odlitků z oceli a tvárné litiny